Recent nieuws

Wie een zeer hoog wettelijk pensioen heeft, of een hoge groepsverzekering, krijgt volgend jaar opslag. Minister Daniel Bacquelaine (MR) wil de belasting op de hoogste pensioenen met een kwart verlagen. Het is tekenend voor een liberaal pensioenbeleid. De maatregelen die men neemt vergroten de ongelijkheid.

Een jaar lang reisde Raf Custers samen met zijn partner en zoon door Latijns-Amerika. Naast een grote hoeveelheid beeldmateriaal en videoreportages, resulteerde de reis in een meeslepend, zeer leesbaar en informatief boek: De uitverkoop van Zuid-Amerika. Grondstoffen, burgers en big business.

De Brusselse en de Waalse gewestregeringen zeggen ‘nee’ tegen CETA, het omstreden handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie. Het akkoord is op maat gesneden van multinationals. Mens en milieu zijn beter af zonder.

Je staat op het strand met een vriend. Je trekt een grote cirkel. En in het midden van die cirkel trek je een lijn, dwars door de cirkel. Je spreekt af dat de bovenste helft aan jou toebehoort. Het deel onder de lijn is voor je vriend. Jij bent Frankrijk, je vriend is Groot-Brittannië. Het is 1916, en je hebt zonet het zogenaamde Sykes-Picotverdrag nagespeeld, dat het Ottomaanse Rijk in mootjes hakte.

Wie weinig heeft, wordt veel afgepakt. Wie veel heeft, wordt weinig afgepakt. Dat is het Marcuseffect van de begroting. Onbegrijpelijk dat christendemocraten de staart intrekken rond eerlijke fiscaliteit en de rekening doorschuiven naar jongeren, werkenden, langdurig zieken en gepensioneerden. Nochtans zijn er alternatieven, schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens.

België heeft nood aan een sociaal pensioenbeleid, dat niet is overgelaten aan de grillen van de markt. In hun boek 'Het grote pensioenbedrog' zeggen Jef Vuchelen en Mark Scholliers dat het wettelijk pensioen op instorten staat. Dat we dat pensioen best verder zouden inperken en iedereen zouden moeten verplichten om te sparen voor een eigen privaat pensioen. Boude uitspraken.

Het toepassen van het kiwimodel op het meest voorgeschreven antibioticum zou het RIZIV al 15,4 miljoen euro en de patiënt 5,1 miljoen besparen. Maar dat is iets waar Maggie De Block (Open VLD) met geen woord over rept. Zij wil 900 miljoen euro besparen in de gezondheidszorg, ‘zonder dat de patiënt het voelt’. Dat betekent voorlopig vooral het duurder maken van geneesmiddelen om het gebruik te ontmoedigen. Een einde maken aan de vermarkting van geneesmiddelen, daar heeft ze het niet over ...

De maatregelen die de regering nu neemt, heeft ze vorig jaar en het jaar voordien ook al genomen. Het gat in de begroting is er alleen maar groter door geworden, en onze economische kar staat stil, zegt Peter Mertens. Misschien tijd om van aanpak te veranderen, en te investeren om de economische kar opnieuw los te trekken. De PVDA wil de fiscale knowhow van haar studiedienst graag ter beschikking stellen van de CD&V.

Meer EU, meer militairen. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wil van de Europese Unie ook een militaire wereldmacht maken. De oorlogstaal moet ook dienen om de interne verdeeldheid in de EU te sussen.

Op dinsdag 4 oktober overhandigde een delegatie van ondertekenaars 31.2000 handtekeningen tegen de ‘Wet Peeters’ op het kabinet van de minister van Werk. De actie viel wat tussen de plooien van de massale ontslagen en de vakbondsacties tegen het globale regeringsbeleid. Maar deze week wordt die strijd tegen de ‘Wet Peeters’ weer actueel.

Pagina's