Recent nieuws

Vrijdag 20 januari op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA in Antwerpen vertelde Peter Mertens dat de dag erop honderdduizenden mensen zouden betogen tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Het waren er uiteindelijk bijna drie miljoen. De Women’s March werd een van de grootste protestbewegingen uit de geschiedenis van de VS. Ook in de rest van de wereld kwamen vrouwen en mannen op straat.

Mensen uit zeven landen mogen van president Trump voorlopig de VS niet meer binnen. “Die zeven landen zijn stuk voor stuk jarenlang door diezelfde VS gedestabiliseerd”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Oorlog voeren, chaos brengen en dan de 'big ban' en de 'big wall' tegen al wie de chaos ontvlucht.” Er is massaal protest tegen de maatregel.

De problematiek van loodvervuiling in Moretusburg is gekend sinds vele jaren. Umicore, toen nog Metallurgie, was vroeger al verantwoordelijk voor de uitstoot van hoge dosissen zware metalen zoals lood, cadmium en arseen. Die had ernstige gevolgen op de gezondheid van de bewoners in de nabij gelegen wijk Moretusburg. Vandaag zijn de cijfers opnieuw alarmerend. Een reden voor de PVDA om de wijk terug wakker te schudden.

Naar aanleiding van de driedaagse actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in Soedan, van 27 tot 30 november 2016, hadden we in Londen een gesprek met dokter Ahmed Abbas van het Sudanese Front for Change. Dokter Abbas is zopas teruggekeerd van een bezoek aan Sudan.

De inwoners van de Hobokense wijk Moretusburg kenden in de winter van 2015-2016 een verhoogde blootstelling aan loodconcentraties in de lucht. De controle van loodwaarden in het bloed van de kinderen uit de wijk liet in de maanden daarna sterk verhoogde waarden zien. Deze onverwachte stijging heeft volgens het aanpalend bedrijf Umicore te maken met  dakwerken aan de loodraffinaderij. Voor de PVDA is dat onaanvaardbaar. Het is net geen 10 jaar geleden dat de wijk gesaneerd werd. Een incident als dit kan niet door de beugel. Umicore moet zijn verantwoordelijkheid veel strikter opnemen: voor de gezondheid van de werknemers én die van de wijkbewoners.

Het was nog nooit gebeurd in onze Belgische geschiedenis.

Overzicht van de inhoud van ons februarinummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra berichten bovenop.

Om tegemoet te komen aan de afspraken die gemaakt zijn op de klimaattop van Parijs in 2015, moet ons land de uitstoot van koolstof tegen 2050 met minimaal 80 à 95% verminderen. Om die doelstelling te halen, zijn efficiënte maatregelen nodig. Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, wil daarom een koolstoftaks invoeren. Zinvol of een maat voor niets?

In de commissie van het Europees parlement heeft de Grote Coalitie van traditionele partijen het CETA-vrijhandelsverdrag goedgekeurd. In het verleden is al gebleken dat parlementsleden nog van mening veranderen als ze merken hoe groot de druk van de bevolking is. We hebben nog enkele weken voor er in de plenaire zitting over het verdrag wordt gestemd. Het komt er nu dus op aan alle zeilen bij te zetten om dit schadelijke CETA tegen te houden.
De regering maakt werk van een nieuw plan: zoveel mogelijk politietaken privatiseren en die dan toevertrouwen aan privéondernemingen zoals G4S of Securitas. Een winstgevende zaak voor die bedrijven, maar allerminst in het belang van ons aller veiligheid, zoals een dossier van de PVDA-studiedienst aantoont.

Pagina's