Recent nieuws

Is de zesurendag van Svartedalen een flop of niet? Onbetaalbaar en onrealistisch of een streefdoel voor een betere maatschappij? Het kostenplaatje lijkt hoog, het batenplaatje ook. Dus de ultieme vraag is, waar willen wij als samenleving in investeren?

De topman van het katholiek onderwijs wil leerkrachten in de tweede en derde graad extra lesuren laten presteren. Door deze besparingsmaatregel zal een kleiner aantal leerkrachten alsmaar zwaardere taken moeten vervullen in scholen die al op hun tandvlees zitten. Hoezo het beroep aantrekkelijker maken?

In 2015 trok ik naar rusthuis Svartedalen om met eigen ogen het prachtige project genaamd 'sextimmarsdagen', de zesurendag, te bezichtigen. Het experiment wil achterhalen welke effecten arbeidsduurvermindering heeft op het verplegend personeel, de patiënten, de economie en de werkgelegenheid. Vorige week kregen we het derde rapport in handen.

Midden november besliste de directie van een technische en beroepsschool in Brussel het schoolreglement naar de letter toe te passen. Alle leerlingen die op baskets naar school kwamen, werden weer naar huis gestuurd. Een van de leerlingen was verbolgen en stapte naar de pers.  

De linkse PVDA roept maandag 9 januari officieel uit tot #Graaidag2017. Rond lunchtijd – na 5,7 werkdagen – zullen de CEO's van de Belgische beursgenoteerde bedrijven die dag al meer verdiend hebben in 2017 dan de gemiddelde werknemer op een heel jaar.

De beelden die we op ons scherm te zien krijgen, grijpen naar de keel. Er is het leed van de burgers in Aleppo en dat knagende gevoel van onmacht. Naast de verontwaardiging over het leed moeten we ook proberen te begrijpen wat er aan de hand is.

De regering werkt aan een nieuwe wet waardoor loonsverhogingen de komende twee jaar beperkt worden. De Belgische lonen zullen minder snel kunnen stijgen dan de lonen bij onze buurlanden.

Op 10 december was het precies 68 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend werd. Ze garandeert voor alle burgers sociale, economische, culturele, burgerlijke en politieke rechten. Maar vandaag staan al die rechten meer en meer onder druk, ook in België. 

Een kassierster van supermarktketen Auchan in Tourcoing (Noord-Frankrijk) kreeg een miskraam aan haar kassa. Nu moet ze vechten om erkenning te krijgen voor het drama dat ze meemaakte.
David Pestieau is ondervoorzitter van de PVDA. Hij antwoordt op de nieuwe brief van Boudry tegen zijn partij. Over “written by”, over het opgewarmde McCarthyisme, over procureur Boudry en over het hedendaagse marxisme van de PVDA.

Pagina's