Recent nieuws

“We zagen Zuhal Demir gisteren voor het eerst even naar adem happen”, zo schreef het Belang van Limburg over haar eerste optreden in de Kamer als staatssecretaris. Raoul Hedebouw legde haar het vuur aan de schenen.

Zoals zoveel andere sectoren wil de regering nu ook … ontwikkelingssamenwerking privatiseren. Ze blijft daarmee trouw aan haar neoliberale logica, waarin het heel normaal is dat de zwaksten voor alles opdraaien, ook als die ver weg leven.

Moet een land een humanitair visum uitreiken aan een persoon die wordt blootgesteld aan een risico op foltering of mensonwaardige behandelingen, of kan dat land die man of vrouw in de kou laten staan? Het Europees Hof van Justitie verklaart zich onbevoegd, onder druk van de Europese Commissie en van dertien lidstaten. De kwestie blijft daarmee onduidelijk.

8 maart startte – eindelijk! – het Turteltaksproces in de statige zittingzaal van het Grondwettelijk Hof. Rechts: de Vlaamse regering. Links: 19.000 verontwaardigde burgers die zich via www.turteltaksproces.be aansloten bij het verzoekschrift tegen de gehate energieheffing.

Publi-schandalen, Telenetgate … de golf van schandalen noopte het parlement tot het oprichten van een werkgroep “politieke vernieuwing”. Wie gedacht had dat de werkgroep op de proppen zou komen met radicale maatregelen tegen de graaicultuur in de politiek, is eraan voor de moeite. Open Vld’er Vincent Van Quickenborne, geruggensteund door Bart De Wever en Jan Jambon (beiden N-VA), kwam met een vreemd voorstel aandraven: het aantal Kamerleden terugbrengen van 150 naar 100.

Door het verzet van de arbeiders en de vakbonden bij Bombardier moest de directie haar herstructureringsplan voor Brugge met twee maanden uitstellen. Een positieve zaak, die tijd en ruimte laat om de druk op te voeren op regering en directie.
Ecuador gaat de geschiedenis is als het eerste land ter wereld waar de bevolking zich tijdens een referendum heeft uitgesproken tegen belastingparadijzen.

8 maart, Internationale Vrouwendag, zal in Frankrijk dit jaar niet onopgemerkt voorbij gaan. Door liefst achtendertig organisaties wordt opgeroepen tot een heuse vrouwenstaking.

Te weinig middelen, wanbeheer, verkeerde beleidskeuzes, onnodig tijdverlies, geen enkele ernstige analyse van de behoeften op het vlak van mobiliteit, onrealistische inschattingen ... Het verslag van het Rekenhof van eind januari over het Gewestelijk ExpresNet (GEN) is vernietigend. Een beknopt overzicht van de problemen en vragen die rijzen, en enkele mogelijke oplossingen.
Binnenkort stappen tien politiezones – waaronder Brussel-Zuid en Brussel-West – in een pilootproject voor het gebruik van stroomstootwapens, of tasers. De politievakbond diende een stakingsaanzegging in omdat er geen wettelijk kader is. PVDA Brussel is dan weer verontrust dat er straks wapens van 50.000 volt in ons straatbeeld zullen verschijnen.

Pagina's