Recent nieuws

Sinds 17 april 2017 zijn 1.700 Palestijnse politieke gevangenen in hongerstaking. Zowel de ernst van hun beslissing als de eenvoud van hun eisen, getuigt van de onmenselijke behandeling die de Palestijnen ondergaan in de Israëlische gevangenissen. Fiona Ben Chekroun volgt de situatie op in Palestina en getuigt.

Na de instorting van de Sovjet-Unie had de NAVO zichzelf eigenlijk moeten ontbinden. Maar nieuwe vijanden waren snel gevonden en dus bleef de NAVO bestaan. Oorlogszuchtiger dan ooit.

Zijn uitspraken over het westerse militaire bondgenootschap stuiterden al alle kanten uit. Wat zeker is: ook met Trump als leider van de VS blijft de NAVO een oorlogsmachine. Een waar wij steeds meer zullen moeten voor betalen en die afstevent op confrontaties met zowel Rusland als China. 

Het is officieel: Obamacare is niet meer. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft beslist dat de ziektewet van Trump's voorganger moet verdwijnen. Wat is Trump’s alternatief, en waarom was hij zo tegen Obamacare?

Eind april heeft de EU-Commissie haar voorstel voor een “Europese pijler van sociale rechten” voorgesteld. Vooraf had president Jean-Claude Juncker al verklaard dat de sociale pijler een topprioriteit zou worden. Na jaren waarin de “trojka” Zuid-Europa besparingen heeft opgelegd, het Europees Hof de rechten van werknemers met voeten heeft getreden en banken met belastinggeld gered werden, zijn heel wat mensen benieuwd hoe die koerswijziging naar een sociaal Europa eruit zal zien. Wat houden de voorstellen in?

De aanvallen van Donald Trump op de vrijhandelsakkoorden en zijn beloftes om 45% douanerechten in te voeren voor Chinese producten, waren bepalend voor zijn verkiezing. Of zijn beleid ook de Amerikaanse werknemers zal begunstigen, is zeer de vraag.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige donderdag 4 mei daagde amper 35 procent van de kiesgerechtigden op. Dat leverde winst voor de Conservatieven, verlies voor Labour.

Trump stopte de cruciale posities van het Amerikaanse milieubeleid vol met klimaatontkenners. Charlatans die de wetenschap ‘onder de grond’ willen stoppen, ten dienste van diegenen die energie ‘uit de grond’ willen blijven halen. Wetenschappers die bezig zijn met dramatische klimaatveranderingen worden weggezet als praatjesmakers. 

De werknemers van Audi Vorst hebben een belangrijke match gewonnen. Toen de directie een 44-urenweek wilde invoeren, legden ze op vrijdag 5 mei het werk neer. De directie trekt nu haar plan in.

Op het puin van het legendarische Ottenstadion in Gent verrijst straks, als een feniks uit haar as, een gloednieuwe Ecowijk. Windowdressing, jammer genoeg. Als de Gentse Ecowijk al een ‘voorbeeldwijk’ is, dan vooral van een woonbeleid dat vrij spel geeft aan dure luxeprojecten en buurtbewoners in de kou laat staan, zo schreef Gents PVDA-voorzitter Tom De Meester in een opiniestuk in De Morgen van 5 mei.

Pagina's