Recent nieuws

Donald Trump, Alt-Right, Alternative für Deutschland, Front National, N-VA … Een greep uit een groeiende verzameling prominente figuren, partijen en bewegingen die allemaal een plaats hebben bij Nieuw Rechts. Volgens Ico Maly, docent Digital Media & Politics, delen ze de strijd tegen gelijkheid, vrijheid en universele mensenrechten. Met zijn boek Nieuw Rechts schreef Maly een standaardwerk om inzicht te krijgen in het fenomeen Nieuw Rechts en de digitale netwerkstructuur waarop het steunt.

Met miljardair-president Trump en een republikeinse meerderheid in de twee kamers van het congres was het onvermijdelijk dat een van de traditionele rechtse recepten op het menu zou komen: een drastische verlaging van de belastingen voor bedrijven en grote inkomens enerzijds, een drastische besparing op de sociale zekerheid anderzijds.

De “Paradise Papers” brengen aan het licht hoeveel invloed multinationals hebben op landen in het Zuiden. Een gesprek met de Ecuadoraanse econoom Pedro Páez, die van 2008 tot 2009 deel uitmaakte van de VN-expertencommissie die zich over de hervorming van het internationale monetaire en financiële systeem boog.

Nog net in 2017 kwamen de vier Belgische ministers die bevoegd zijn voor milieu op de proppen met een ontwerp van “Energiepact”. Dat moet ons land in staat stellen de klimaatdoelstellingen te realiseren. In 2030 moet 40% van onze stroom hernieuwbaar zijn. In 2050 moet dat 100% zijn en komt er geen kernenergie meer aan te pas. Maar de pret was snel uit: de N-VA weigert een Energiepact dat een volledige kernuitstap bevat.

Een neonazistische aanslag, corruptie, maffia … Italië trekt op de achtergrond van een ongekende crisis naar de stembus voor de parlementsverkiezingen op 4 maart. Terwijl de sociaaldemocratie haar ultraliberale bocht verwerkt, recycleert rechts Berlusconi en geeft het de schuld aan de vreemdelingen. Ter linkerzijde tracht een nieuwe speler de zaken op een rijtje te zetten: het zijn de traditionele partijen en niet de migranten die verantwoordelijk zijn voor de werkloosheid en de armoede.

Talrijke leden van de PVDA en haar jongerenbewegingen waren vandaag aanwezig in Brussel, samen met 10.000 actievoerders, om hun solidariteit te betuigen met vluchtelingen en mensen zonder papieren en tegen de criminalisering van het middenveld dat solidariteit organiseert waar de overheid in gebreke blijft.

Volgens Bart De Wever zou de kernuitstap tegen 2025, gepland sinds 2003, de elektriciteitsprijs de hoogte in jagen en de gezinnen handenvol geld kosten. De feiten spreken hem tegen. De enige weg vooruit is de resolute keuze voor alternatieve energievoorziening.

Twintig jaar na de wet-Renault is België nog steeds een van de landen in Europa waar werknemers het makkelijkst ontslagen kunnen worden. AB InBev, Opel, Delhaize, Ford, Caterpillar, ING, Carrefour … ze maken allemaal winst, maar danken toch massaal werknemers af. Al jaren ijvert de PVDA voor een wet-InBev die werknemers een betere bescherming moet bieden bij herstructureringen en beursgerelateerde ontslagen.

Bandwerk hoeft er niet uit te zien zoals in 'Modern times' van Charlie Chaplin om als slopend te worden ervaren. Het is erg dat arbeiders die dat signaal geven vervolgens worden ontslagen.

Mounir woont en werkt al twaalf jaar in België. Hij heeft hier een engagement uitgebouwd voor gelijke rechten voor alle werknemers. Maar de overheid noemt hem “illegaal” en vandaag zit Mounir in een gesloten centrum. “We willen bijdragen aan de sociale zekerheid, maar de regering behandelt ons als criminelen.”

Pagina's