Vingerafdrukken: als de veiligheidscultuur gevaarlijk wordt

Foto Frettie / Wikimedia Commons
Foto Frettie / Wikimedia Commons
Thema's
Democratie

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Beste, Door de gemaakte ONeerlijke wetten, index besteling voor het leven, wereldwijd door de Politieke Ministers Leiders in Europa en de wereld, maakt men dat de armoede toeneemt via geldelijke bestelingen waar de wereld op draait en die groep mensen alzo: arm, armer, dakloos, niet altijd een opvang vindend, in de buitenlucht in de regen, wind, koude, sneeuw, ijzel, geen "bed, bad, brood, drank), kleding,, medicatie, oogarts, ziekenhuis of meer kunnen kopen met de "diefstal" tot gevolg om te kunnen overleven en alzo op de straatstenen : met honde urine geur op: moeten moeten slapen tot de "dood" intreed". Soms: met kinderen bij. Geen openbare voorziening om hun menselijke basis behoeften ( kleine en grote W.C.) kunnen doen met W.C.papier, handwassing. Mijn v'o'otkomingsoplossings gedacht is dit: Als alle Politieke Ministers en Gerechts machthebbers in de Wereld EERLIJKE RECHTVAARDIGE WETTEN zouden maken met regelmatig jaarlijkse controle hierop houdend en met, bij het niet nakomen hiervan: geld straffen in verhouding tot hun inkomens of vervangende werk straffen, Als Eerste Wet : Wie met hun inkomsten, wettelijk bepaald wat nodig is om dit te kunnen en mogen verwezenlijken, niet kunnen rondkomen om een of meerdere kind eren te maken, zou dit niet mogen maken en moet minstens één van beide medische behandeld worden: dat dit ook NIET kan gemaakt worden, want de wereld is nu al OVER bevolkt. Indien dit toch gebeurd, moet de dader ( vader of moeder ofwel vader en moeder ) wat zij onder hen zelf moeten beslissen: wie wel , zo vlug als mogelijk: medisch geopereerd worden ter voorkoming dat het kan gebeuren. Nu zijn er al OVERDREVEN TE VEEL MENSEN OP DE WERELD die geen werk krijgen wegens te kort aan werk. 2) Laat mensen zelf beslissen over hun eigen leven, indien zij het leven door ouderdom of andere redenen het leven willen verlaten en helpt ze door de dokter die hen daarbij in pijnloosheid laten inslapen met hun gewenste kinderen, schoon kinderen, kleinkinderen, familie of/en nog andere erbij zijnde indien dit hun laatste wens is. 3)Pensioen van €1.100,00 per maand wat de N-VA maar wilt geven, kan men geen Rust en Verzorgings Tehuis van nu meer mee betalen, dat voor één persoon met alle nog bijkomende kosten voor wasserij, dokter, medicatie, oogarts, pedicure, kinesist enz. bij in begrepen nu al € 2.200,00 per maand kost en alsmaar duurder wordt. Eventueel nog eens bijkomende kosten bij bijvoorbeeld: een val en heupbreuk: ziekenhuis: nieuwe heup. 4)Leefloon in België is lager dan Europa voorziet en zou minstens hetzelfde moeten zijn. 5)Politiekers: nu 2/3é op 55 jaar en 1/3é op 57 ? jaar, terwijl arbeiders tot hun 67 jaar moeten werken, zouden het voorbeeld moeten geven en zouden even lang moeten werken zoals iedereen, mijn voorstel: wereldwijd tot zestig jaar voor alle mensen. 6) Controle op werkgevers of dat hun na te komen opgelegde regels van arbeiders/bediende werk NIET OVERDREVEN ONhaalbaar is om dit 7,36 uur per dag te moeten blijven uitvoeren , ZONDER ziek van te worden. Zo niet: directe aanpassing binnen den 24 uur met controle die de eerst volgende uren na die 24 uur binnen de 24 uur moet gebeuren en indien nog niet gebeurd: beboet wordt met degelijke straffen en nog éénmalig 24 uur krijgen vanaf de niet in orde zijnde" vaststelling" om in orde te brengen: zo niet: "stopzetting werk". één uitzondering: indien het niet kan om "GEGRONDE EN BEWEZEN: NIET KUNNEN", moet er een directe" SCHRIFTELIJKE/ MENSELIJKE EN HAALBARE maatregel(s)" op papier vermeld worden, DIE HAALBAAR MOETEN ZIJN TE HALEN en binnen de vliegensvlugge korte haalbare termijn" op papier. 7) Werkgevers verplichten mensen te behouden en werk te geven tot hun zestigste jaar, aan dezelfde loon uitbetalings voorwaarden als voorheen met indexaanpassingen en dergelijke. 8) a)Wie om gezondheidsredenen niet meer voltijds de tempo's kan volgen, mogen geen loon verliezen en moeten aangepast voltijds werk krijgen. b) Indien om gezondheidsredenen niet mogelijk: in overeenkomst met de werkgever: halftijds werk en halftijds doch iets duurder uitbetaald, wegens meer vervoersonkosten door de Regering te betalen. 9) De Regering moeten de tijdelijke werkgevers bureau's verplichten om voltijds werk te leveren van minstens één jaar aan een stuk, zodat deze mensen ook wat kunnen sparen en een lening krijgen bij de bank ( wat ze niet krijgen, als zij niet kunnen bewijzen dat zij al drie ? maanden voltijds gewerkt hebben ) om een appartement, huis te kunnen kopen of bouwen. 10) De Regering zou onmiddellijk alle TE KORT ZIJNDE PERSONEEL op de Gerechten, Financiën, Arbeidsplaatsen moeten doen aanvullen en desnoods het Personeel zoals bij de Gerechten: MINSTENS EENMALIG moeten vermenigvuldigen en aanhouden met vijf keer dat personeel in aantal, om de achterstanden ( sommige zaken 16 jaren duurtijd voor een einduitspraak ) te kunnen uitspreken. De Rechtszalen 24 op 24 uur gebruiken en bemannen, door deze 's nachts te gebruiken voor mensen die dit willen om niet te veel uren in de dag te moeten wachten op een tijdsuur en bij te kort aan vrijwillige voor de heel grote zaken met als eerste, die bijna verjaard zijn. 11) Regering zouden de verzekeringen moeten "VERPLICHTEN" om vanaf de eerste dag te betalen ( Franchise afschaffen/verbieden) en bij schade, deze binnen de week vast te stellen en te vergoede en niet na pas maanden en jaren lang wachten. 12)a) Aangepaste menselijke vergoedingen goedkeurend geven aan mensen die bij de "Verkiezingen" moeten aanwezig zijn.b) Afschaffing van verkiesplicht vanaf 75 jaar. c) Voorzie verkiezingen in R.V.T.te huizen zelf, zoals er al één dit zopas gedaan heeft . Dit alles is mijn GEDACHT in de hoop dat dit de RECHTVAARDIGHEID ten goede komt en beter is dan het bestaande van heden. Ook andere gedachten die misschien nog betere rechtvaardigheid met zich meebrengen zijn daar natuurlijk altijd in vrij en welkom. .
Vingerafdrukken zijn een deel van mijn lichaam, dat is iets persoonlijk en voelt oncomfortabel om die af te staan. Een overheid die zijn burgers niet vertrouwd, kan zelf niet door burgers vertrouwd worden. Dat bij gevaar zoals terrorisme er tijdelijke maatregelen genomen worden is aanvaardbaar, alleen zijn alle maatregelen permanent. Er zijn genoeg bedenken waarom iedereen moet weigeren zijn vingerafdrukken af te geven. 1) Zelfs de grootste IT bedrijven zoals Facebook zijn niet hack-proof. Waarom de overheid wel? Het zwakke punt is het gemeente- of stadhuis die de scan uitvoert. Word daar de afdruk ook bewaart? Hoe veilig is het versturen van de vingerafdruk naar de dienst die de ID's aanmaakt? 3 maanden lang is er kans op diefstal. In dergelijke systemen is er normaal ook een back-up systeem, hoe veilig is dit? En kan de overheid gegevens permanent verwijderen? Iedereen weet tegenwoordig dat je door data te verwijderen het niet weg is en met een eenvoudig programma terug te vinden is. 2) Zonder centrale databank is het eigenlijk nutteloos, dus het gevaar voor een centrale databank in de toekomst bestaat. 3) Wie valse ID's maakt beschikt misschien ook over de mogelijkheid om de vingerafdrukken op te plaatsen. 4) Vingerafdrukken worden al genomen voor internationale reispassen, zijn er studies die aantonen dat dit het veiliger maakt? 5) Wie een ID controle doet moet de apparatuur hebben om u ID kaart te lezen en vervolgens u vingerafdruk te scannen. Het lijk een disproportionele maatregel. Het heeft geen draagvlak bij de bevolking. Dit is een goede gelegenheid voor het parlement om het naar de prullenbak te verwijzen. Maar nu zie je hoe de democratie afgebouwd is, je hebt geen volksvertegenwoordigers meer, enkel mensen die de partijbelangen verdedigen. En dan heb je politici als Jambon die het niet begrijpen, het probleem ligt bij hen. Ze begrijpen het nooit niet, misschien eens luisteren naar de mensen. Een voorbeeld waarom dergelijke dingen slecht zijn. Bij de NMBS, ziekenfonds,... kunnen ze u ID al inlezen dus het is allemaal maar een kleine stap om dit uit te breiden. Stel dat iemand een bom maakt met huishoudproducten, dan zou men en preventief ervoor kunnen zorgen dat mensen dit niet kunnen kopen. Alle winkel verbonden met de databank van de overheid en bij het afrekenen moet je u vingerafdruk scannen. Zo kan men potentiële terroristen preventief verbieden om bepaalde producten te kopen. Of registeren wie nog niet bekend is en verdachte dingen koopt. Klinkt onschuldig en veilig. Maar deze regering polariseert en zou denk mensen met een leefloon kunnen beperken door A-merken, alcohol,... te verbieden. Of door overbevolking steden en gebieden hermetisch afsluiten. Met een cameraschild kan men enkel bewoners en betalende bezoekers toelaten. Dit kan en doet men dus al. Zo kunnen ze in Barcelona een maximum aan toeristen toelaten, mits betaling voor een dag- of weekpas. Met een cameraschild en toegangspoorten met vingerafdrukken ka je echt de toegang controleren. Dan krijg je terug een klassenmaatschappij waar enkel de rijkste nog toegang hebben tot de leuke dingen, want de overbevolking is een probleem op bepaalde steden. Ik vind anonimiteit een keuze in het leven. Het is nu al onmogelijk om ongemerkt uzelf te verplaatsen, ANPR camera's, passagierslijsten worden nagekeken, overal camera's in het openbaar, monitoren telefoon- en internetverkeer. Er zijn dictaturen geweest die hiervan alleen maar konden dromen. De vraag is hoe en wie kan dit stoppen? Hier vallen politieke punten te scoren.
Mijnheer anoniem , ik heb uw reactie zeer goed gelezen , en ben het er volledig mee eens ! De overheid weet trouwens toch alles al Ook zonder vingerafdrukken Dat noemen ze ook de geilheid van de macht !!
De wereldregeringsleiders en -politiekers moeten rechtvaardige 1) wetten maken 2) belastingen doen betalen in verhouding tot hun inkomen 3) minimum inkomst lonen betalen 4) leeflonen waar men kan mee leven 4) huishuur prijzen aanpakken, zijn nu € 600,00 per maand : ONmenselijk hoog 5) genoeg sociale woningen doen bouwen 6) pensioenen van maar € 1.100,00 kan men geen R.V.T. van € 2.220,00 per persoon, alle bijkomende kosten in begrepen is onbetaalbaar. 7) pensioen voor iedereen beperken tot maximaal: € 2.500,00 per maand. Dit alles, zal voorkomen dat men je vingerafdrukken moet opgeslagen op je identiteitskaart.
Deze lente ging ik om en nieuw internationale reispas en ik was verbaasd dat ik mijn vingerafdruk van mijn ringvinger moest geven ik vroeg of dit verplicht is en men zegde me als ik mijn vingerafdruk niet gaf ik geen reispas kreeg pure chantage dus als je kijkt dat er vele Belgen buiten Europa op reis gaan dan heeft de regering al gedeeltelijk een databank van vingerafdruk van Belgen en als je weigert krijgt je geen paspooort
Paswoorden kun je wissen .
Het grote gevaar zit hier niet bij diefstal, met een vingerafdruk op zich kan je niet zoveel doen. Door de opzet van de wet; We nemen de vingerafdrukken en slaan ze op op de identiteitskaart en niet in een database, Kan je eigenlijk geen fraude voorkomen. Met dit systeem kan je bij controle van iemand zijn gezicht vergelijken met de foto en eventueel de vingerafdruk op de kaart vergelijken met deze van de drager. Een beetje vervalser slaat de vingerafdruk van de drager van de valse id gewoon op de valse kaart op. Bij controle komen de vingerafdruk van de drager en die op de kaart netjes overeen, ook al is deze vervalst. Om fraude uit te sluiten heb je een achterliggende database nodig die je toelaat om te zien of de vingerafdruk van persoon X op de kaart ook wel degelijk die van dezelfde persoon in de database is. En of de vingerafdruk op de kaart niet geregistreerd staat als die van persoon Y. Aangezien er geen database komt, zegt men, kan dit soort van verificatie niet gebeuren. Men hoeft ook de vingerafdruk niet op te slaan in een database. Je kan een zg onetime-hash-function van de vingerafdruk maken. Dit is een digitale vingerafdruk van het vingerafdrukbestand. Dit kan telkens op nieuw berekend worden wanneer de vingerafdruk uitgelezen wordt en wanneer je de vingerafdruk op de zelfde manier uitleest zal deze altijd hetzelfde resultaat geven voor dezelfde hash-functie. Op deze manier heeft men juridisch gezien een "loop-hole", "Nee hoor we slaan de vingerafdruk niet op". (alleen de hash er van). Dit is veiliger dan de naakte vingerafdruk opslaan voor het geval dat de gegevens gestolen worden. En men moet de juiste hash hebben om de koppeling met een rijksregisternummer maken. Het grote gevaar hier is dat een zeer kleine afwijking in de vingerafdruk een ander resultaat geeft en dat je kan opgepakt worden voor een valse identiteit terwijl de vingerafdruk die de sensor in de politie wagen nam niet overeen komt met die op de kaart. Dus ofwel leggen ze die database in het geniep aan ofwel heeft dit geen enkele zin. De optie met de hash-functie is in de praktijk niet werkbaar omdat ze zeer veel vals-positieve resultaten gaat opleveren.
Een vinger afdruk kan je weg nemen of vervalsen. Een iris scan duurt lang en je kan lenzen in stoppen. Jaren terug is oa de kerncentrale af gestapt van al deze. Men scant de aders van u pols, welke tot op heden niet vervalst kan worden. Als men het wil doen, maak dan geen gebruik van een verouderd systeem die te omzeilen valt.
De wet op de privacy wet betekend die nog??? De gewone burgers zijn niet die gangsters en terroristen, dat ze die met criminele verleden maar in de gevangenissen laten en niet met onkelband los laten. Wat betreft die vingerafdruk dat is een echte schande dat men dit zou toe laten en ja van wie komt dit voorbeels NVA dat zegt al maar dan genoeg zeker!!!!!!!!!!!!!!!!

Wat doe je ertegen als een farmamultinational een medicament niet op de markt brengt of veel te duur maakt? Meer en meer zorgverleners pleiten voor een dwanglicentie. De PVDA is helemaal voor en dient bij de Kamer een wetsvoorstel in om het monopolie van een bedrijf op een medicament te doorbreken, ook al is dat nog onder patent. Daarmee zouden patiënten die dat medicament nodig hebben, het alsnog kunnen gebruiken.

Minister De Block volhardt in de boosheid: nu wil ze met ‘wetenschappelijk onderzoek’ vastleggen hoe lang je met een aandoening als een burn-out thuis mag blijven. Niet alleen medisch fout maar ook geen oplossing voor het hoge aantal langdurig zieken.

Op de avond van 6 november hebben twee moordenaars van op een motor Benjamin Ramos, een 56-jarige Filipijnse advocaat, vermoord. Ben heeft zijn hele leven gewijd aan het ondersteunen en verdedigen van volksorganisaties in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid. Viva Salud veroordeelt met alle kracht deze buitengerechtelijke executie. "De moord op Benjamin Ramos zal ons niet intimideren. Noch wij, noch de arme gemeenschappen die wij dienen. We zullen ons nooit neerleggen bij onderwerping en stilte.”

De staking bij bpost is haar derde dag ingegaan. Sinds gisteravond is het de dienst transport die de blok erop legt. Aan het sorteercentrum Antwerpen x branden de vuren en voeren de vakbonden eensgezind actie. Zolang het moet.

Twee jaar na de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS, trokken de Amerikanen op 6 november naar de stembus voor de zogeheten midterms. Van een “blauwe golf”, een spetterende overwinning van de Democraten, kunnen we niet spreken. Toch houdt Trump zich beter vast aan de takken van de bomen, want nooit eerder werd in het Amerikaanse Congres zoveel jong, vrouwelijk en links geëngageerd geweld verkozen.
Het kapitalisme zoekt overal manieren om geld te veranderen in nog meer geld. En ook de volkssport nummer één ontsnapt er niet aan. Football Leaks brengt de smerige deals van het internationale voetbal aan het licht.

Het wordt dus niet eens een alliantie van PS, Ecolo, cdH en Défi, wat nochtans goed mogelijk was. Net als in Verviers, Binche en in de provincie Luik maakte een samenwerking met de MR deel uit van de globale strategie van de Keizerslaan, waar de hoofdzetel van de PS gevestigd is. Waren de onderhandelingen tussen PS, PVDA en Ecolo dan een georganiseerde schertsvertoning? De onderhandelaars van de PVDA bieden een blik achter de schermen.

Op 1 november stemt de Algemene Vergadering van de VN voor de 23ste keer voor de opheffing van het Amerikaans embargo tegen Cuba. Ook de Europese landen stemmen voor, maar verder leggen ze de VS geen strobreed in de weg. Hoe hypocriet is dat?

De wereldwijde politieke elite heeft al dertig jaar de kans gehad om de kentering naar een duurzame economie in te zetten. Het zou zeer naïef zijn erop te vertrouwen dat de klimaattop in Polen uit zichzelf tot goede resultaten zal leiden. Door actie en mobilisatie kunnen we de onderhandelaars onder druk zetten.

Overzicht van de inhoud van ons november-decembernummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra berichten bovenop.