Voetbalsupporters die gemanipuleerd werden door extreemrechts?

Commentaar toevoegen

Bij het indienen van dit fomulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Mollom.

Reacties

Zeer correcte paragraaf "In eerste instantie bestempelen veel van deze supporters zich als hooligans. Voor hen is geweld een vertrouwd expressiemiddel. Dat geweld komt regelmatig voor bij de rivaliserende supportersgroepen van de diverse clubs. Hier werd het gebruikt tegen personen van buitenlandse origine en burgers die uiting gaven aan hun rouw voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel." Even verder wordt de analyse: "Ze willen gebruikmaken van de woede die de terroristische aanslagen oproepen om een regering aan te klagen die ... Daarmee doen ze precies wat de terroristen-jihadisten willen: mensen tegen elkaar opzetten, racisme aanwakkeren en nieuwe oorlogen voorbereiden." Mensen tegen elkaar opzetten, racisme aanwakkeren, oorlogen voorbereiden, dat is niet wat ik versta onder de "regering aanklagen" of een fout beleid in het algemeen. Integendeel. De aanslagen passen perfect in de logica van de regering en racisme, verdeeldheid en oorlog ook. De woede van deze mensen is zeer terecht en deze woede en hun "vertrouwd expressiemiddel" worden nu misbruikt en zouden beter gericht worden tegen de ware veroorzakers van terrorisme, o.a. effectief tegen het foute beleid en tegen het systeem in het algemeen. Want het draait uiteraard niet enkel om een foute regering. Een verandering van regering gaat aan de zaak in essentie niks veranderen. Het is goed te begrijpen dat voor bepaalde mensen het niet meer volstaat een paar kaarsen te branden aan de Beurs.

Volgens Bart De Wever zou de kernuitstap tegen 2025, gepland sinds 2003, de elektriciteitsprijs de hoogte in jagen en de gezinnen handenvol geld kosten. De feiten spreken hem tegen. De enige weg vooruit is de resolute keuze voor alternatieve energievoorziening.

Twintig jaar na de wet-Renault is België nog steeds een van de landen in Europa waar werknemers het makkelijkst ontslagen kunnen worden. AB InBev, Opel, Delhaize, Ford, Caterpillar, ING, Carrefour … ze maken allemaal winst, maar danken toch massaal werknemers af. Al jaren ijvert de PVDA voor een wet-InBev die werknemers een betere bescherming moet bieden bij herstructureringen en beursgerelateerde ontslagen.

Bandwerk hoeft er niet uit te zien zoals in 'Modern times' van Charlie Chaplin om als slopend te worden ervaren. Het is erg dat arbeiders die dat signaal geven vervolgens worden ontslagen.

Mounir woont en werkt al twaalf jaar in België. Hij heeft hier een engagement uitgebouwd voor gelijke rechten voor alle werknemers. Maar de overheid noemt hem “illegaal” en vandaag zit Mounir in een gesloten centrum. “We willen bijdragen aan de sociale zekerheid, maar de regering behandelt ons als criminelen.”

Bij de verkiezingen verloren ze samen bijna 14% van de stemmen, maar toch maakten sociaaldemocraat Martin Schulz (SPD) en Angela Merkel (CDU) samen een nieuwe regering klaar. De SPD zet alles op alles om haar leden te overtuigen voor de Grote Coalitie te stemmen. Martin Schulz trad eerst terug als kandidaat-minister van Buitenlandse Zaken en later ook als partijvoorzitter.

Vrijdagavond 9 februari. In het open kunsthuis Globe Aroma in Brussel vallen politieagenten binnen in het kader van een multidisciplinaire controle. Zeven mensen die geen geldige papieren konden voorleggen, werden opgepakt. De culturele sector reageert verontwaardigd: “Hier is een grens overschreden”. Het middenveld komt in gevaar.

Dag Jef!

Jef Geys, een van de grote, intrigerende kunstenaars in ons land, is maandag overleden. Ik heb hem als mijn patiënt verzorgd bij Geneeskunde voor het Volk in Lommel, maar ook als kameraad gekend.

Sinds twee weken rommelt het opnieuw in de Belgische gevangenissen. De cipiers zijn de loze beloftes van minister van Justitie Koen Geens grondig beu. De overbevolking bij de gedetineerden en de onderbezetting bij het personeel blijven duren.
De Duitse metaalarbeiders hebben een week van felle strijd achter de rug. Maar met succes. Op 3 februari resulteerde de strijd in een sociaal akkoord dat overal in Europa gevolgen zal hebben. Een terugblik op een bewogen week waarin de werkgevers met bange ogen keken naar de “rode vlaggen in de fabrieken”.
De regering en de minister van Pensioenen wilden er vaart achter zetten. Nog voor Kerstmis moest er een eerste tekst zijn over het fameuze “pensioen met punten” – ook wel “tombolapensioen”. Ze wilden ook stappen zetten om alle regelingen af te schaffen voor pensioen of vervroegde uittreding waarmee mensen op 55 of 58 jaar kunnen stoppen met werken. De sociale acties in november en december dwongen hen gas terug te nemen. Voorlopig ...