'Dubbele moraal: ons leger zit in Antwerpen, onze wapens in Saoedi-Arabië'

Antwerpen, 18 januari 2014. (Foto Solidair, Dirk Holvoet)
Antwerpen, 18 januari 2014. (Foto Solidair, Dirk Holvoet)

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Men probeert bepaalde groepen te demoniseren , maar de meest gevaarlijke groep wordt in alle talen doodgezwegen , namelijk extreem rechts en het neo-nazisme en de financiële machten die hun luchtbellen en opgeblazen lucht willen maskeren en doen verdwijnen in chaos en oorlog !!! Waarom wordt in alle talen gezwegen over de extreem-rechtse en neo-nazistische Anders Breivik , die 77 onschuldige mensen en vooral het merendeel onschuldige jongeren op vakantiekamp op het eiland Utoya in Oslo en de Noorse parlement wilde uitschakelen en opblazen waarbij 7 mensen omkwamen ? En WAAROM reageerde Europa en zijn lidstaten toen niet , dit is nochtans nog maar van 2011 geleden , WAAROM was er toen geen uitdrukking van afgrijzen , waarom werden er toen geen huiszoekingen gedaan ? Er waren nochtans ook banden en uitwisseling van mails met leden van Vlaamse extreme partijen , die misschien recent overliepen naar het kamp van wat nu een regeringspartij is , die maar wat graag maatregelen neemt naar een samenleving die ze willen generaliseren en demoniseren , namelijk de hele Islam gemeenschap , terwijl ze dit niet deden naar de veel gevaarlijker en bedreigender extreem-rechtse en neo-nazistische ideologieën , die ook nog niet zo heel lang bewezen tot wat ze in staat zijn . Demoniseren van de Joden 75-80 jaar gelden of demoniseren van de Islam nu , wat is het verschil ??? WIE ZIJN GESCHIEDENIS ECHT KENT , en dan bedoel ik niet de data en voor gelepelde nep oorzaken , maar de echte oorzaken , aanleidingen en vooral de treffende gelijkenissen met huidige ontwikkelingen en toestanden DIE WEET WAT GROOTKAPITAAL EN BELEIDSGROEPEN ECHT VOORBEREIDEN EN OP AANSTUREN , IETS WAARVAN MEN NA 1945 UITRIEP: "NIEMALS WIEDER ... " TOCH KOMEN ER TERUG EXTREEM_RECHTSE TROEPEN VAN PEGIDA OP STRAAT , EERST IN HET "DUITSE" (weer toevallig ?) DRESDEN !!! WANNEER VOLGT EEN NIEUWE KRISTALNACHT ??? WANNEER NIEUWE GETTO'S ??? WANNEER NIEUWE ..... KAMPEN ??? GEWAPENDE MILITAIREN EN GEWAPENDE POLITIE OP STRAAT , WILLEKEURIGE INVALLEN OP ZOEK NAAR WAPENS EN COMPUTERS EN PAPIEREN IS ONDERTUSSEN AL OVERAL INGEBURGERD , HOEWEL ALS MEN BIJ LEDEN VAN DIEZELFDE GROEPEN EENS INVALLEN ZOU DOEN ZOU JE VERSTELD STAAN WAT ER VAN (OORLOGS)WAPENS EN NIET VERNIETIGDE , DOOR BURGERS INGELEVERDE WAPENS ZOU BOVENKOMEN ??? DAT ZAL HEUS VEEL MEER ZIJN DAN EEN KEUKENMES !!! WEES EENS CONSEQUENT EN DOE DE PROEF OP DE SOM EENS !!!??? EN DAN SPREEK IK NIET OVER DIE ANDERE TOEN GANGBARE PRAKTIJK VAN HET INTREKKEN VAN DE IDENTITEIT VAN GEVISEERDE MENSEN !!! OOK IN ANTWERPEN !!! EN HET WERD PAS (TIJDELIJK???) VERBODEN TOEN ER EEN VREEDZAME WAKE VAN HART BOVEN HARD GEPLAND WERD ??? BENIEUWD OF DE NIEUW GEPLANDE BETOGING VAN PEDIGA IN ANTWERPEN HALF FEBRUARI OOK ZAL VERBODEN WORDEN WEGENS ZOGEZEGD ONVOLDOENDE ONBESCHIKBAARHEID VAN POLITIE OM DIT IN GOEDE BANEN TE LEIDEN !!! BENIEUWD OF HET ANTWERPSE STADSBESTUUR ECHT CONSEQUENT IS , ZE KRIJGEN NU DE KANS OM HET ECHT TE BEWIJZEN !!! Hetzelfde geld voor de zogezegde "persvrijheid die enkel mogen weergeven wat in het kraam past en de vrijheid van meningsuiting die ook maar enkel geldt afhankelijk van wie ze uit ? Rechts mag schofferen zoveel ze maar willen en kunnen , als je menselijk en sociaal ingesteld bent en begaan met kanslozen , zwakken en uitgeslotenen dan wordt onmiddelijk je mond gesnoerd en wordt je meteen gecriminaliseerd !!! Een vreedzame statische wake van HART boven HARD wordt niet aanvaard , voor een voetbalmatch die uit de hand loopt en waar een reuzegrote smakeloze spotprent wordt ontrolt is wel voldoende politie beschikbaar , dit toont nog maar eens de twee maten en gewichten aan in deze ECHT TOTAAL ONTSPOORDE EN ONRECHTVAARDIGE MAATSCHAPPIJ , MAAR JA BROOD EN SPELEN MOETEN KUNNEN NIETWAAR , DAT WAS OOK BIJ DE ROMEINEN ZO !!!??? TOCH IS OOK DIE "BESCHAVING???" VERDWENEN TEN GEVOLGE VAN CORRUPTIE EN DECADENTIE !!! MENSEN TREK JULLIE OGEN OPEN NU HET NOG KAN , VOOR HET TE LAAT IS EN PAK NIET DE WEERLOZE ONSCHULDIGEN AAN VOOR JULLIE ARMOEDE OF WERKLOOSHEID , IN DE JAREN '30 WAREN OOK DE JODEN NIET DIE DE SCHULD HADDEN AAN DE ARMOEDE VAN DE GROTE MASSA , HET GING TOEN OOK OM ONGELIMITEERDE GELD EN MACHTSHONGER VAN ENKELEN , DE GROTE (DOMME) MASSA LIET ZICH TOEN OOK OPZWEPEN , MAAR BETAALDE NADIEN DE TOL VAN DE NAZISTISCHE KORTSTONDIGE OORLOGS-ECONOMISCHE HEROPLEVING MET DE DOOD VAN HUN MANNEN , ZONEN EN NADIEN OOK VROUWEN EN KINDEREN !!! DIT IS ECHTE GESCHIEDENIS , DIT IS GESCHIEDENIS WAAR VERSTANDIGE , NADENKENDE MENSEN HUN LESSEN UIT TREKKEN VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST , LAAT U NIET VANGEN EN REAGEER OP DE ENIGE JUISTE MANIER , SOLIDAIR OVER ALLE IN EUROPA SAMENLEVENDE GEMEENSCHAPPEN EN RASSEN HEEN , IN WEDERZIJDS RESPECT , SOLIDARITEIT EN SAMENWERKING IN EEN ECHT WARME , VREDEVOLLE EN HARTELIJKE SAMENLEVING !!!!! KIES NIET VOOR EEN KIL , KOUD , SCHIZOFREEN , HATELIJK , ONRECHTVAARDIG , REPRESSIEF EN HARTELOOS UITBUITINGS- EN ONDERDRUKKINGSREGIME EN ASOCIAAL EUROPA !!! AAN U DE KEUZE , AFHANKELIJK WAT VOOR SOORT JE BENT , MENSELIJK OF BEESTACHTIG , ECHT BESCHAAFD OF HOPELOOS PRIMITIEF ?????
PROFICIAT PETER , EINDELIJK IEMAND DIE EERLIJKE , ECHTE EN OP WARE FEITEN GEBASEERDE GESCHIEDENISLES DURFT TE GEVEN MET VERMELDING VAN DE VOOR HET WESTEN BESCHAMENDE MAAR HELAAS WARE TOEDRACHT , REDENEN , BETROKKENHEID , OORZAKEN EN NIET MEER TE OVERZIENE GEVOLGEN !!! VELEN IN HET (VRIJE?) WESTEN KUNNEN ALLEEN MET SCHAAMTE EN NEDERIG TOEGEVEN TOT HUN SCHANDE DAT (vooral de yuppie-generatie , maar ook oudere egoïstische , kortzichtige geldwolven die wijzer en verstandiger geacht worden) ER EEN POTJE EN EEN PUINHOOP VAN GEMAAKT HEBBEN !!! DAT ZIJ IN HUN KORTE TERMIJN DENKEN DE HELE WERELD OP DE RAND VAN DE AFGROND BRACHTEN EN DOMWEG DENKEN DAT ZE DIT NU MET REPRESSIE , ONDERDRUKKING EN UITBUITING VAN DE ZWAKSTEN ( WAARDOOR ZE TROUWENS OPNIEUW EEN DITMAAL "INTERNE" DOOS VAN PANDORA OPENEN DOOR MENSEN HUN WAARDIGHEID EN TOEKOMSTBEELD TE ONTNEMEN EN IN UITZICHTLOZE SITUATIES TE BRENGEN , VROEGERE ERVARINGEN EN GESCHIEDENIS ZOU MOETEN AANTONEN EN BEWEZEN HEBBEN DAT WIE "NIETS" MEER TE VERLIEZEN HEEFT , OOK ECHT NIETS TE VERLIEZEN HEEFT ZELFS ZIJN EIGEN LEVEN NIET !!! STERVEN VOOR EENDER WELKE ZAAK WORDT DAN EEN BEVRIJDING UIT DE MISERIE EN UITZICHTLOOSHEID !!! LAAT DIT NU JUIST HET PUNT ZIJN DAT EXTREMISTISCH GEWORDEN JONGEREN DOOR HUN ONTZEGDE WAARDIGHEID , KANSEN EN TOEKOMSTBEELD DE KLIK MAKEN !!! HET BESTE EN ENIGE WAPEN HIERTEGEN IS NIET NOG MEER REPRESSIE OF HEN TE VERMOORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN PROCES OF VRAGEN STELLEN ALS IN DE MEDIA AL DAN NIET VERMEENDE TERRORISTEN , MAAR ... DOOR TE ZORGEN DAT DIE KANSLOZE JONGEREN EN MENSEN ZO VLUG MOGELIJK MET WARMTE , BEGRIP EN UITZICHT OP EEN RESPECTABELE EN WAARDIGE TOEKOMST OVERTUIGD WORDEN DAT ER , ONDANKS ALLE HUIDIGE ONRECHTVAARDIGE EN KORTZICHTIGE WETTEN DIE STEEDS LANGS DEZELFDE KANT SNIJDEN TOCH ECHTE RECHTVAARDIGHEID MOGELIJK IS EN DAT OOK ZIJ DEZELFDE KANSEN KRIJGEN ALS IEDEREEN !!! DIT ZEGT TOCH ONZE BELGISCHE GRONDWET ALS EERSTE ??? "ELKE BELG IS GELIJK VOOR DE WET" !!!????? EN NIET ZOALS NU DOOR MIS GROEIDE KLASSE "JUST"ITIE , KLASSE ONDERWIJS , KLASSE GENEESKUNDE EN KLASSE BEHANDELING VAN WIE FILS OF FILLES A PAPA IS EN GENOEG RIJKDOM BEZIT OM ALLES NAAR ZIJN OF HAAR HAND TE ZETTEN , WAARBIJ DE EEN (MISKWEEKTE ETTERTJES) HEEL WAT MEER GELIJK ZIJN DAN DE ANDERE ZWAKKEREN IN DE GEMEENSCHAP !!! HET WORDT HOOG TIJD DAT MEN ZIET DAT IEDEREEN OP ZIJN NIVEAU ZIJN WAARDE HEEFT , ZELFS DE OUDEREN DIE NA WO II DE MAATSCHAPPIJ WEER OPBOUWDEN DOOR HARD WERK EN DAARDOOR ZORGDEN VOOR WELVAART EN ONDERWIJS , WAARDOOR ZIJZELF EN HUN KINDEREN OOK RECHT HEBBEN OM I.P.V. GEDISCRIMINEERD EN UITGEBUIT TE WORDEN OOK MOGEN MEEDELEN EN RECHT HEBBEN OP WAARDIGHEID EN RESPECT !!! TOT SLOT NOG DIT , ECHT KRANKZINNIGEN ZOALS EEN ANDERS BREIVIK , EEN HANS VAN TEMSCHE , EN DE DRIE IN PARIJS KAN MEN NOOIT UITSLUITEN , MAAR KANS OP EEN RESPECTABELE TOEKOMST EN LUISTERBEREIDHEID , AANDACHT EN OPVANG VOOR MENSEN IN PROBLEMEN ZAL DIT SOORT PERSONEN SOWIESO TERUGDRINGEN TOT MINIMAAL , DOOR REPRESSIE DAARENTEGEN DRIJF JE HEN TOT ONDERGRONDS TE GAAN EN WEET JE ZEKER NIET MEER OF , HOE EN WANNEER EN TEGEN WIE ZE HUN FRUSTRATIE ZULLEN UITWERKEN !!! (in mijn ijver tot nog meer echte geschiedenis en verontwaardiging van de overtrokken gestapo praktijken zoals ze nu goedgepraat worden en de totaal misplaatste aanwakkering van angst en onveiligheidsgevoel bij de mensen die er trouwens na de aanslag door Anders Breivik in 2011 helemaal niet was ik dit nog vergeten . Ondanks zijn 77 laffe moorden was ( ik blijf dit toch raar vinden , waren de politiekers van toen toch verstandiger en wijzer ??? OF HOEFDEN ZIJ DIE LAFFE AANSLAG TOEN NIET UIT TE BUITEN OM DE AANDACHT VAN DE ECHTE SOCIALE PROBLEMEN EN UITBUITING EN ONDERDRUKKING EN AANSLAGEN OP DE PRIVACY VAN DE MENSEN AF TE LIJDEN EN OMDAT HET GOED UITKOMT VOOR BEPAALDE PARTIJEN OM GAREN TE SPINNEN VAN DEZE TRIESTE SITUATIE ZOALS NU BEPAALDE PARTIJEN OP POPULISTISCHE WIJZE HUN KIEZERSBEDROG TE DOEN VERGETEN EN HUN PEILINGSCIJFERS ZO OMHOOG TE DRIJVEN ????? ERG GOEDKOOP EN LAAG BIJ DE GROND IS DIT OM 12 DODEN TE MISBRUIKEN OM ER PARTIJ PROFIJT UIT TE TREKKEN EN EEN VRIJGELEIDE VOOR DE VERDERE AANVAL EN AFBRAAK VAN VERWORVENHEDEN EN MENSELIJKE VRIJHEDEN EN DAARENBOVEN NOG EEN HELE GEMEENSCHAP TE DEMONISEREN !!! IK WAS ZATERDAG NOG OP EEN BENEFIETAVOND TEN VOORDELE VOOR OORLOGSKINDEREN EN SLACHTOFFERS , IK VOELDE ME ALS BLANKE WESTERLING VEEL VEILIGER , VEEL HARTELIJKER EN MEER THUIS , EN MET VEEL MEER WARMTE EN GASTVRIJHEID OMGEVEN DAN IK IN JAREN HIER VOELDE !!!!! HET WAS EEN FEESTELIJKE , KLEURRIJKE EN ZO DEUGDDOENDE ERVARING DAT IK ZE ALLEEN MAAR AAN IEDEREEN KAN AANRADEN !!! DEZE MENSEN ZIJN NIET ONZE VIJANDEN , ZIJ VERDIENEN ONS VOLLE RESPECT EN HULP EN VOORAL ZIJ GEVEN ZOVEEL TERUG , ZIJ MAKEN ONS RIJKER AAN MENSELIJKHEID EN WARME GENEGENHEID !!! WIJ KILLE WESTERLINGEN KUNNEN NOG VEEL VAN DEZE MENSEN LEREN . TRAP A.U.B. NIET IN DE VAL VAN ONVERDRAAGZAAMHEID EN DE HAAT DIE ONS DOOR SOMMIGEN WORDT AANGEPRAAT . HET IS AL ERG GENOEG DAT HET ALTIJD ZO DOOR DE NEDERLANDERS GEROEMDE GEZELLIGE , BOERGONDISCHE VLAANDEREN EEN HOOP VERZUURDE , NEGATIEVE HATELIJKE EN AFSTOTELIJKE INDIVIDUELEN IS GEWORDEN . JAMMER !!!
Ik dacht ook altijd dat olie de belangrijkste reden was voor onze steun aan Saoudi Arabië. Onlangs hoorde ik op radio 1 echter een "kenner" verklaren dat de belangrijkste reden voor steun ligt in onze export naar dat land (vandaar ook de regelmatige handelsmissies) en dus niet in de positie als olieleverancier van Saoudi Arabië (er zijn trouwens genoeg alternatieve leveranciers)

Het op 11 maart verkozen Cubaanse parlement heeft in Havana een nieuwe Staatsraad en een nieuwe president verkozen. Tien jaar geleden kondigde Raúl Castro aan dat hij in 2018 de macht zou doorgeven.

Binnen welk soort defensiebeleid willen we de nieuwe gevechtsvliegtuigen inzetten? Willen we ons luchtruim bewaken of moeten we een prominente rol spelen in militaire interventies? En waarom is België een van de weinige landen waar Amerikaanse kernbommen liggen? Er is geen democratisch en transparant debat mogelijk als we deze fundamentele kwesties niet scherp stellen.

19 april werd een nieuwe actiedag tegen de plannen van president Emmanuel Macron en van de Europese Unie. Spoorarbeiders, studenten, verpleegsters en vele anderen trokken eens te meer de straat op. Ook Belgische arbeiders en studenten waren present. Een reportage vanuit Rijsel en Parijs.

Vanaf 1 april 2018 – nee, dit is geen aprilvis – krijgen de meeste langdurig zieke werknemers die om medische redenen deeltijds het werk hervatten, een lagere ziekte-uitkering. Vooral werknemers met een laag inkomen zullen de gevolgen van deze nieuwe maatregel voelen.

Waarom besloten de Verenigde Staten op vrijdag 13 april Syrië aan te vallen? Het gebruik van chemische wapens is ontoelaatbaar, maar wie denkt dat Washington inzit met het lot van de Syrische burgers, dwaalt. Het imperialisme is niet geïnteresseerd in het lot van de Arabische volkeren. Integendeel, sinds 1990 hebben Westerse militaire interventies enkel chaos en vernietiging naar het Midden-Oosten gebracht.

Aan de Franse universiteiten zijn er alsmaar meer studentenbijeenkomsten en blokkades. De studenten verzetten zich tegen de invoering van een selectiesysteem voor wie een universitaire opleiding wil beginnen. Zo wil de Franse regering een einde maken aan de vrije toegang tot de universiteit. Het is een strijd die zich mogelijk als een olievlek zal  uitbreiden, want er is ook al de ruimere beweging die ijvert voor het behoud van de openbare dienstverlening en die wordt aangevoerd door de spoorwegarbeiders.

Spoorwegpersoneel, vuilnismannen, piloten van Air France, elektriciens, studenten ... Het lijkt wel alsof er zich elke week een nieuwe sector aansluit bij de groeiende sociale beweging in Frankrijk. Er broeit iets bij onze zuiderburen en het kan van belang zijn voor de werkende bevolking van heel Europa.

Sinds de putsch van 2016 is de Braziliaanse democratie volledig uitgehold. De gevangenisstraf voor progressieve ex-president Lula, ligt in die lijn. L’humanité interviewde Braziliëkenner Maud Chirio over wat er aan de hand is. 

“Hou je klaar Rusland, onze raketten komen eraan.” Trumps tweet was niet mis te verstaan. Een rechtstreekse confrontatie tussen de twee kerngrootmachten leek opeens akelig dichtbij. Groot-Brittannië en Frankrijk staan te springen om mee te doen. De militaire escalatie moet stoppen, zegt de PVDA. Alle strijdende partijen moeten aan de onderhandelingstafel.
Honderden mensen kwamen ABVV-syndicalisten Bruno Verlaeckt en Tom Devoght in de rechtszaal steunen vrijdagmorgen 13 april. De twee riskeren 5 tot 10 jaar omdat ze deelnamen aan een vakbondsactie tegen de regeringsmaatregelen. Ze worden beschuldigd van “kwaadwillige belemmering van het verkeer”. Een gevaarlijk precedent.