Recent nieuws

Ondanks de inhoudingen op het loon, hebben een honderdtal spoorwegwerknemers van het station Lyon in Parijs unaniem gestemd voor de verderzetting van de beweging.

Op 14 maart overleed de Britse astrofysicus Stephen Hawking. Hij werd 76 jaar. De auteur van “Een korte geschiedenis van de tijd” had, zoals hij zelf zegt, een simpel doel: de totale doorgronding van het universum. Hawking was wereldwijd bekend, zijn politieke engagement was dat veel minder. We vroegen Jean Pestieau, professor emeritus aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, naar het belang en de zin van het werk van Hawking.

In het hele land zijn 110 Lidl-warenhuizen gesloten. Alle distributiecentra zijn geblokkeerd. Een teken dat het diep zit bij het personeel. We gingen langs in Deurne en in Luik en spraken er met werknemers, én met klant die mee aan het piket staat …
Overzicht van de inhoud van ons mei-juninummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra berichten bovenop.

De Franse president Emmanuel Macron mag dan wel grote sier maken ten huize Trump, in eigen land wordt hij geconfronteerd met niet aflatend verzet tegen zijn besparings- en hervormingsplannen. Het Franse spoorwegpersoneel is een van de drijvende krachten in het verzet. Tijdens een solidariteitsmeeting sprak Laurent Brun, algemeen secretaris van de CGT-spoor, over het nut van “twee dagen op vijf” staken.

De staking van de ambtenaren van 30 april was een succes. Een eerste waarschuwing van de federale openbare diensten aan het adres van Steven “F35” Vandeput (N-VA). Naast de invoering van interims en de aanval op vakantie- en ziektedagen, wil de minister van Ambtenarenzaken - tevens minister van Defensie - het ambtenarenstatuut onder vuur nemen.

Heel veel mensen en organisaties verdedigen de rechten van mensen. Ze tonen dat we dingen kunnen veranderen. Die overwinningen moeten we ook samen kunnen vieren. En waar kan dat beter dan op ManiFiesta?

Koen Heyens is woedend op de regering. Nadat hij jarenlang zijn rug had kapot gewerkt, kon hij eindelijk met brugpensioen. Maar de regering vond een manier om de pensioenberekening van hem en van vele andere bruggepensioneerden aan te passen. En dat kost hun een pak geld. Maar Koen laat zich niet doen. Samen met de PVDA spant hij een proces aan bij de Raad van State.

Het op 11 maart verkozen Cubaanse parlement heeft in Havana een nieuwe Staatsraad en een nieuwe president verkozen. Tien jaar geleden kondigde Raúl Castro aan dat hij in 2018 de macht zou doorgeven.

Binnen welk soort defensiebeleid willen we de nieuwe gevechtsvliegtuigen inzetten? Willen we ons luchtruim bewaken of moeten we een prominente rol spelen in militaire interventies? En waarom is België een van de weinige landen waar Amerikaanse kernbommen liggen? Er is geen democratisch en transparant debat mogelijk als we deze fundamentele kwesties niet scherp stellen.

Pagina's