PVDA: “Pensioenhervorming van parlementairen: het blijft twee maten, twee gewichten”

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Als onze regeringen bezig blijven zoals ze nu bezig zijn , denk ik dat er wel eens iets anders zou kunnen ontploffen , en niet alleen maar Twitter ! DIT IS HET ZOVEELSTE BEWIJS DAT DEZE REGERINGEN GÉÉN RESPECT HEEFT VOOR DE WERKNEMERS ÉN HUN KIEZERS!
Een parlementslid met meer dan 20 jaar anciënniteit kan nog altijd met 55 jaar op pensioen. Ik ben al meer dan 20 jaar leerkracht (secundair onderwijs), dus moet ik ook met 55 jaar op pensioen kunnen! Laat rechtvaardigheid geschieden!
Parlementariers hebben een zodanig zwaar leven dat we hen onder de" zware beroepen" zouden kunnen klasseren ware het niet dat het geen beroep is en enkel een mandaat. Op een mandaat wordt geen "loon" betaald waar RSZ kan worden afgehouden om deze riante pensioenen te financieren.Er worden enkel "werkingskosten" betaald en ik betwijfel of daar RSZ wordt afgehouden. Heelder dagen van de ene receptie naar de andere rijden en daar zuipen en fretten à volonté op kosten van de belastingbetaler is geweldig belastend voor menselijk lichaam en blijkbaar ook voor de verstandelijke vermogens, de arrogantie echter zwelt er geweldig van aan . Langs de ene kant is het geweldig unfair dat onze parlementariers ervoor gezorgd hebben dat iedereen tot 67 moet gaan werken terwijl ze zelf op 52 jaar van hun parlementair pensioen kunnen genieten. Langs de andere kant zorgt deze regeling er misschien wel voor dat dit parlement verjongd word en dat het land niet langer bestuurd hoeft te worden door fossielen die op de rand van seniliteit zweven.We moeten enkel zorgen dat dit parlementair pensioen laag genoeg is om hen te dwingen om buiten de politiek nog tot hun 67ste te werken.
Ik werk als poetsvrouw in een ziekenhuis en zal tot mijn 67 moeten werken iets dat ik waarschijnlijk niet zal halen. Heb nu al pijn aan de polsen van al dat wringen. Wanneer gaan wij nu eindelijk eens wakker worden deze regering maakt de gewone werkmens kapot!

Op 12 augustus overleed Samir Amin. De Frans-Egyptische econoom was één van de grote marxistische denkers van onze tijd. Hij liet vooral zijn licht schijnen op de mechanismen van de kapitalistische globalisering en de uitdagingen van de Derde Wereld om zich daaraan te ontworstelen. Hij laat een indrukwekkende erfenis na. Samir Amin werd 86.

De regering wil iedereen die het niet met haar eens is monddood maken. Hoe? Door in de eerste plaats de tegenmacht van de vakbonden en ziekenfondsen te breken. Na de verkiezingen plant de regering een zware aanval. Maar nu al wordt de ideologische strijd gestart.

In Argentinië blokkeerde de senaat de legalisering van abortus.

"Soms vraagt een oudere werknemer aan een jongere collega hoe het komt dat ze de hele dag niet gegeten heeft. Dat komt omdat de nieuwe collega’s voor alles zelf moeten betalen en een veel lager vast loon hebben." Vakbondssecretaris Yves Lambot vertelt over de staking bij Ryanair.

Mensen die aan het einde van hun loopbaan een beetje of serieus aan de sukkel geraken, het zijn er veel. Meer dan 100.000 van hen werken daarom vandaag vier vijfde of halftijds. In de hoop tot hun pensioen te kunnen blijven werken. En net die maatregel schaft de regering-Michel nu af. Hoe cynisch kun je zijn?

Kort voor de vrijlating van 17-jarige verzetsstrijdster Ahed Tamimi waren RedFox en Comac, de jeugdbewegingen van de PVDA, op solidariteitsreis in Palestina en konden ze haar vader, Bassem Tamimi, interviewen in het dorpje Nabi Saleh.

Waar de werkgevers al lang van dromen, heeft de regering deze zomer op tafel gebracht: een nieuw plan voor een zoveelste aanval op onze lonen en arbeidsvoorwaarden. Een plan dat de werkende mensen verdeelt. Hoe hebben ze dat gerealiseerd? Door een mythe te creëren over een zogenaamde krapte op de arbeidsmarkt.

Nadat het personeel van de lagekostenmaatschappij twee dagen staakte, stuurde de directie hen een dreigende brief. De piloten verzetten zich tegen die frontale aanval op het stakingsrecht door een nieuwe stakingsaanzegging in te dienen voor 10 augustus.

Niemand kon eraan ontsnappen: deze zomer werd ons land getroffen door één van de langste en warmste hittegolven uit de Belgische geschiedenis. Deze extreme fenomenen komen door de klimaatopwarming steeds vaker voor. Terwijl onze beleidsmakers een klimaatakkoord proberen minimaliseren, plant de Belgische klimaatbeweging Climate Express een grote mobilisatie in Brussel op 2 december. De perfecte gelegenheid om hen duidelijk te maken dat ze actie moeten ondernemen.