“Meneer Theo Francken, ja ik ben emotioneel”

Thema's
Immigratie

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Zou Theo Francken hetzelfde doen, als hij in die omstandigheden moest leven in Belgie? Ik denk het wel. Ik kan me overigens herinneren dat in het begin van de 1e Wereldoorlog honderden Belgen op de vlucht gingen, vanwege die oorlog! Zij werden ook opgevangen. Ik vind het heel normaal om mensen in nood met open armen te ontvangen en ze een veilige plek bieden. Niks "Emotitels" Theo Francken, het is de bittere werkelijkheid voor duizenden Syrieers, Irakezen, Afrikanen, etc.!
Over de foto: Deze mini-kerkhoven zullen ons later herinneren aan de tijd, dat Europa een falikant vluchtelingenbeleid voerde. Voerde, zeg ik, want ik hoop dat het dan een veel menslievender Europa is geworden.
"Dat is maar praat van die linksen" - dat is wat De Wever zegt in Knack. En dat is wat de bende van De Wever denkt. Weet je, in een van de laatste Rode Vaan stond er een afbeelding van hoe de mensen rondtrokken, van jut naar heer. Altijd weg van het gevaar. Zoals in de Grote Oorlog de mensen van hier naar Nederland trokken. Het waren naar het schijnt 1 000 000 mensen. Het is vreselijk.
Als wij blijven oorlog stoken, het zuiden uitbuiten,onze weelde niet delen met hen Dan komt het zuiden naar ons, zijn deel halen Al heel onze leven zeggen we dat, en nu is het zover, men oogst wat men zaait ! Goed gedaan Riet !
Wat stel jij dan voor, Heel Afrika naar hier halen of ga jij beslissen wie wel of niet naar hier mag komenl De mensen moeten ginder een toekomst krijgen en zolang dat niet gebeurd is het dweilen met de kraan open en verzuipt Europa binnenkort
Mijnheer Vanhoof, Ik geloof niet dat u bent vergeten dat de meeste landen van Europa in het verleden kolonies in Afrika hebben gehad, en dat al die landen daar toen dat continent hebben leegzogen, hele bevolkingen hebben uitgebuit, verminkt, uitgemoord en verdreven. Nu krijgt dat moorddadige Europa wat zij in het verleden zelf mee heeft veroorzaakt : vluchtelingen. U ben ook niet vergeten dat oorlogen en terroristische organisaties die grote vluchtelingenstromen zoals vandaag op gang brengen een enorme bron van inkomsten zijn voor de mondiale wapenindustrie, Amerika op kop, en dat België de beste maatjes is met de meeste landen die wapens verkopen. Ziet u nu het corrupte mondiale netwerk ? Een kleine verbreding van visie, zowel in de ruimte als in de tijd, doet wonderen als het om het beoordelen van vluchtelingen gaat.
We moeten dringend werk maken om de thuislanden van deze vluchtelingen leefbaar te maken. Laten we stoppen met het stelen van de grondstoffen die in de bodems van hun land aanwezig zijn. Geef hun een eerlijke prijs voor hun goederen. Laten we stoppen met het leveren van wapens aan dictators. Help hun ginder om scholen en ziekenhuizen op te richten. Bouw samen met hun aan een betere toekomst in hun eigen land. Als we hier niet samen aan werken zullen ze blijven komen en wie kan hun ongelijk geven.. De leiders die nu aan het bewind zijn en degenen die zich later aanbieden zouden we dringend moeten screenen op hun bekwaamheid om te leiden. We moeten af van de hebzuchtige machtswellustelingen en van de gekken die wapens koesteren en een gevaar vormen voor onze aarde. Dat de mensen met gezond verstand opstaan en de wereld beginnen te veranderen in het voordeel van iedereen. De aarde met al haar schatten is van ons allen en niet van een kleine elite! En dan zouden we ook dringend iets moeten doen aan de overbevolking op deze wereld.
Het is een echte schande dat vluchtelingen uit oorlogsgebieden in België geen onderdak krijgen en moeten slapen in stations, op banken of onder bruggen. Bovendien is het aantal vluchtelingen dat België en de hele EU opvangt véél te gering. In de EU zijn er méér dan 500 miljoen inwoners. Indien slechts 1 vluchteling op 1000 inwoners zou worden opvangen dan kunnen in de EU al 500.000 vluchtelingen een veilig onderkomen krijgen. Voor een stad met 100.000 inwoners zouden dat slechts 100 vluchtelingen zijn. Tot nog toe wil de EU slechts de helft opnemen hetgeen voor gans België 5000 vluchtelingen betekend. Hopelijk wordt dat aantal snel verdubbeld!
Ik zou graag eens willen vernemen hoe de pvda dit probleem praktisch zou aanpakken ? Graag een antwoord. mvg
Geachte Heer Minister Theo Francken Toen joden, zigeuners en andere als minderwaardige beschouwde bevolkingsgroepen in eigen land niet meer veilig waren vluchtten velen onder hen naar de omliggende landen uit angst voor vervolging en uitroeiing. Aanvankelijk zonder gevaar, maar de reacties op hun komst werden alsmaar vijandiger. Uiteindelijk vielen ze in het gastland ook ten prooi aan uitsluiting en vervolging, zoals u weet ... Hebben we dan niks geleerd uit die geschiedenis ? Hoogachtend, Gunther Fasoel
Veel respect voor Riet en al die andere hulpverleners daar,terwijl heel de westerse rijke wereld toekijkt. Ze moesten zich schamen! Is de wereld beter geworden? mooier? Neen, ieder moet er zelfs iets moois van maken ook die vluchtelingen proberen dat, kunnen wij hun dat kwalijk nemen? Neen. En dat er in hun land dringend iets moet veranderen staat vast maar ondertussen kunnen wij niet de andere kant op kijken.
Als je een bootvluchtelinge hoort vertellen hoe een huilende baby uit de amen van zijn moeder wordt weggerukt en in de zee wordt ingesmeten ... Dan breekt je hart. Leve de mensen die nog emotioneel durven te zijn! Misschien, meneer Francken, zou het geen slecht idee zijn mocht u eens praten met die wanhopige mensen.
Nee, mevrouw, u bent nooit emotioneel genoeg. De menselijke drama's die zich afspelen in deze egoïstische wereld waar iedereen vecht voor zijn eigen plekje, moeten elk weldenkend mens aangrijpen en emotioneren. Tenzij je van steen bent en de schuld afwendt op de slachtoffers zelf. Die mensen hebben inderdaad hun allerlaatste cent en energie gestoken in de hallucinerende reis naar een hopelijk betere wereld en dus geen € 50 per nacht voor een hotel meer over... Maar hier vinden ze opnieuw ellende: eindeloze wachtrijen, geen onderdak, geen middelen. Juist omdat Europa zijn landsgrenzen gesloten houdt, moeten de vluchtelingen de gevaarlijke bootreis riskeren. Als we nu eens deze crisis op een inventieve en humane manier oplosten? Door de landsgrenzen open te stellen (dus geen bootreizen meer) en de vluchtelingen naargelang de draagkracht van elke lidstaat te verdelen over Europa. Hen een menswaardig bestaan bieden, zolang ze hier moeten zijn (tot de situatie in eigen land opgelost is) en ze intussen nuttig bezighouden met het oog op een inzetten op termijn, van jonge krachten in onze vergrijsde maatschappij. Hoe humaner wij hier in het Westen omgaan met de berooide, wanhopige vluchtelingen, des te vreedzamer de toekomst voor de volgende generaties wordt... Want ook daar moet aandacht voor zijn, de toekomst...
Inderdaad velen zeggen zo lang we blijven pakken daar en hen in oorlog duwen en de dikke winsten die ze hier maken niet met hen delen zullen ze blijven komen ik denk eerst daar een eind maken aan die oorlog en hun de kans geven om zelf hun rijkdom te begeren en te delen, tenslotte zij horen in hun land daar moet het mogelijk zijn hun leven en hun geluk op te bouwen niemand verlaat graag zijn land zijn oorsprong maar als je gedreven wordt he, nu dat mensen zoals een Franken hier wakker van liggen betwijfel ik meer nog als het nog lang verder gaat met deze regering gaan we hier misschien ook oorlog begingen voeren en omkomen van honger misschien is hert tijd om dit land te verlaten zij die het nu kunnen. Of gaan we stil aan beseffen dat we een nieuwe en andere politiek nodig hebben dan deze graaiers bende, want juist om hier aan te kunnen deelnemen heeft NV-A zich aan boord gehesen van de anderen was het al lang geweten hoe het zat rijk rijker maken en dat met een in blauw aangeklede Clown en een judas die steeds zijn volk weer verkoopt en verder ziet het zwart
Wat nu gebeurt, werd reeds meer dan tien jaar geleden voorspeld. Er werd zelfs een science fiction film vertoond over deze problematiek: zij kwamen met duizenden tegelijk. Heeft dhr. Francken dan geen weet van de talrijke bedrijven die hier in "het westen" worden gesloten (na voorafgaandelijke jaren van subsidies te hebben genoten "om de tewerkstelling te verzekeren") en in andere landen weer worden opgericht omdat daar de lonen daar veel lager (t.t.z. ONTOEREIKEND) zijn?
Deze situatie kan ik niet eenzijdig bekijken. Ik ben links, ik ben vrouw. Dat is zowat het dilemma. Mijn linkse hart zegt, grenzen open, helpen. Mijn vrouw-zijn zegt, 75% van de migranten prefereert de sharia boven de Belgische wet. Wat de sharia over vrouwenrechten zegt is heel duidelijk en samen te vatten in een paar lijntjes, wat betreft vrouwenplichten vloeit er heel wat meer inkt. 95% van de vluchtelingen komt uit moslimgebied. Kan onze maatschappij meer islamisering aan? Mensenrechten zijn, vanzelfsprekend uitermate belangrijk, vrouwenrechten zijn een deel ervan. Nooit meer terug heksenverbrandingen of minder extreem het afgeven van vrouwenstemrecht. Dilemma dus. Ik hoop dat deze genuanceerde visie ook gepubliceerd kan worden.
(tweede poging) Dit artikel is weeral een gemiste kans om het vluchtelingenprobleem te localiseren waar het moet :bij de decennialange sabotage door het Westen in casu VS/EU en haar gewapende vleugel de NATO (evt. via marionetten als S.Arabie) van de seculiere regimes in Afghanistan, Irak, Libie, Syrie,.... Jaren geleden hadden we geen Afghaanse, Syrische, Iraakse, .... vluchtelingen. Nu die stabiele "dictaturen" gewapenderhand vervangen werden door Chaos doen onze regeringen hier alsof hun neus bloedt, ook al heeft de NVA de NATO steeds volop gesteund. Onlangs nog heeft haar defensieminister IS-supporter Erdogan lippendienst bewezen in zijn acties tegen de Koerden .... efficientste vijand van IS. De NVA en haar publiek stel je niet voor haar verantwoordelijkheid met emotionele praatjes als in dit artikel, maar door te hameren op het feit dat deze vluchtelingen enkel en alleen het resultaat zijn van HUN politieke keuzes.
Ik vind het hartverscheurend dat duizenden mensen op de vlucht zijn en in mensonwaardige omstandigheden moeten overleven. Straks wordt het winter en wat dan? Het is misschien een simpel idee, maar ik wil het hier toch delen. Griekenland telt een 40tal onbewoonde eilanden. Die eilanden zouden toch kunnen verhuurd of verkocht worden aan Europa. Op deze eilanden bouwt men dan een nieuwe natie, ik noem het 'het beloofde land'.Onder de vluchtelingen zijn ook ingenieurs, architecten, metsers enz..die kunnen meebouwen aan hun nieuw land..Het is toch beter dat Europa zijn geld investeert in de toekomst dan in halfslachtige korte oplossingen of helemaal niets doen zoals nu het geval is. Ook onze werkzoekende jeugd zou kunnen ingezet worden. Misschien een idee om eens over na te denken?

Op 12 augustus overleed Samir Amin. De Frans-Egyptische econoom was één van de grote marxistische denkers van onze tijd. Hij liet vooral zijn licht schijnen op de mechanismen van de kapitalistische globalisering en de uitdagingen van de Derde Wereld om zich daaraan te ontworstelen. Hij laat een indrukwekkende erfenis na. Samir Amin werd 86.

De regering wil iedereen die het niet met haar eens is monddood maken. Hoe? Door in de eerste plaats de tegenmacht van de vakbonden en ziekenfondsen te breken. Na de verkiezingen plant de regering een zware aanval. Maar nu al wordt de ideologische strijd gestart.

In Argentinië blokkeerde de senaat de legalisering van abortus.

"Soms vraagt een oudere werknemer aan een jongere collega hoe het komt dat ze de hele dag niet gegeten heeft. Dat komt omdat de nieuwe collega’s voor alles zelf moeten betalen en een veel lager vast loon hebben." Vakbondssecretaris Yves Lambot vertelt over de staking bij Ryanair.

Mensen die aan het einde van hun loopbaan een beetje of serieus aan de sukkel geraken, het zijn er veel. Meer dan 100.000 van hen werken daarom vandaag vier vijfde of halftijds. In de hoop tot hun pensioen te kunnen blijven werken. En net die maatregel schaft de regering-Michel nu af. Hoe cynisch kun je zijn?

Kort voor de vrijlating van 17-jarige verzetsstrijdster Ahed Tamimi waren RedFox en Comac, de jeugdbewegingen van de PVDA, op solidariteitsreis in Palestina en konden ze haar vader, Bassem Tamimi, interviewen in het dorpje Nabi Saleh.

Waar de werkgevers al lang van dromen, heeft de regering deze zomer op tafel gebracht: een nieuw plan voor een zoveelste aanval op onze lonen en arbeidsvoorwaarden. Een plan dat de werkende mensen verdeelt. Hoe hebben ze dat gerealiseerd? Door een mythe te creëren over een zogenaamde krapte op de arbeidsmarkt.

Nadat het personeel van de lagekostenmaatschappij twee dagen staakte, stuurde de directie hen een dreigende brief. De piloten verzetten zich tegen die frontale aanval op het stakingsrecht door een nieuwe stakingsaanzegging in te dienen voor 10 augustus.

Niemand kon eraan ontsnappen: deze zomer werd ons land getroffen door één van de langste en warmste hittegolven uit de Belgische geschiedenis. Deze extreme fenomenen komen door de klimaatopwarming steeds vaker voor. Terwijl onze beleidsmakers een klimaatakkoord proberen minimaliseren, plant de Belgische klimaatbeweging Climate Express een grote mobilisatie in Brussel op 2 december. De perfecte gelegenheid om hen duidelijk te maken dat ze actie moeten ondernemen.